Archivesbg.com

Често задавани въпроси

Въпрос: Какъв е срокът на запазване на ценните документи в учрежденските архиви до тяхното предаване?

Отговор: Съгласно Закона за националния архивен фонд, чл.46(1), документите, отразяващи основните дейности, се запазват в предприятието 20 години.

 

Въпрос: Прадлагате ли транспорт при предаване на ведомости в НОИ?

Отговор: Транспортирането на ведомости в НОИ, както и ценните документи в Държавен архив е за наша сметка.

Уебдизайн от Creative Partners