Archivesbg.com

Разработване на номенклатури на делата

Номенклатурата на делата е основополагащ документ за деловодството на всяко предприятие, осигуряващ правилното комплектуване на делата и определящ сроковете на запазването им.

“Архив Комерс” оказва методическа и практическа помощ при съставянето на номенклатурите, изучавайки съдържанието и спецификата на документите, създавани в предприятието.

Процесът на създаване на номенклатурата не е лесен, изисква специални познания и опит. Нашите специалисти са готови да поемат отговорност при решаването на тази задача.

Уебдизайн от Creative Partners