Archivesbg.com

Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Това е една от най-търсените ни услуги.

За да Ви освободим от ненужните документи, нашите специалисти преглеждат целия документален фонд и заделят документите с изтекъл срок на съхранение, загубили своето практическо и справочно значение.

Спазвайки Закона за националния архивен фонд, номенклатурата на делата и в съответствие на извършените ревизии на финансово-счетоводните документи, съставяме акт за унищожаване.

Осигуряваме транспортиране и конфиденциално унищожаване на документите.

Уебдизайн от Creative Partners